Aanvraag bijdrage buurtinitiatief

Plannen voor verbeteringen in uw straat of buurt? Laat het ons weten!

De gemeente Heerenveen werkt samen met het BUITENgewoon De Greiden aan een prettige leefomgeving. De gemeente wil daarmee de directe invloed van bewoners op hun eigen leefomgeving versterken. Voor initiatieven uit straten, buurten of de gehele wijk én voor sociaal maatschappelijke initiatieven stelt de gemeente jaarlijks een wijkbudget beschikbaar.

Wijk- of Buurtinitiatieven

Een wijk- of buurtinitiatief kan van alles zijn, u kunt denken aan het bewerkstellingen van meer onderlinge contacten in uw buurt door bijvoorbeeld het organiseren van een spelletjesmiddag, buurtborrel of sportevenement.

Heeft u ideeën waarmee een bijdrage geleverd wordt aan het woongenot in uw buurt, plannen die u zelf prima kunt realiseren maar waarbij u wel wat financiële ondersteuning kunt gebruiken? Dan kan het wijkbudget via BUITENgewoon De Greiden u mogelijk verder helpen.

Plannen indienen

Als u een beroep wilt doen op het wijkbudget dan kunt u uw plannen indienen bij BUITENgewoon De Greiden. Stuur uw ideeën zo volledig mogelijk in, dan nemen wij contact met u op. Inzenden kan via onderstaand Formulier.

Wat willen wij graag van u weten?

 • Een korte omschrijving van het plan, waarbij duidelijk wordt voor wie het plan belangrijk is
 • Wat uw ideeën zijn over de realisatie
 • Wat uw eigen- gezamenlijke inzet is uit de buurt/straat om de plannen te realiseren
 • Wat uw inschatting is van de kosten. En wat u zelf kunt/wilt doen om eventueel naast een bijdrage uit het wijkbudget op andere manieren geld in te zamelen
 • Aangeven wat de eigen bijdrage van uw buurt(bewoners) is. De verhouding eigen bijdrage en het door u gevraagde bedrag uit het wijkbudget wordt door de ‘werkgroep wijkbudget’ beoordeeld
 • Uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres, zodat wij u kunnen bereiken

De voorwaarden

De gemeente stelt een aantal voorwaarden waar de initiatieven aan moeten voldoen:

 • De plannen dienen een publiekelijk karakter
 • De plannen hebben draagvlak in uw buurt
 • Het bestede geld komt ten goede aan de (een grote groep) inwoners
 • Het gaat om incidentele zaken – d.w.z. investeringen waar geen verplichtingen uit voortvloeien
 • Besteding mag niet in strijd zijn met gemeenschappelijk beleid of wet- en regelgeving.
 • Lidmaatschap bij Buitengewoon De Greiden
 • Aanvraag dient minimaal 1 maand voorafgaande aan de activiteit worden ingediend

Toekenning:

Op basis van de ingevulde gegevens en het nog beschikbare budget zal de “werkgroep wijkbudget” een bedrag toekennen.