Groen

Thema Groen

 

Inleiding

Het BUITENgewoon-forum heeft zich gesplitst in vier groepen. Een groep houdt zich bezig met het groen in onze wijk de Greiden. Deze groep heeft onderzoek gedaan naar hoe de wijkbewoners het groen in de wijk ervaren en beleven en heeft tips en ideeën opgedaan om de wijk te verbeteren. De groep heeft zich laten voorlichten door externe instanties. Onze bevindingen en onze wensen staan hier uiteengezet.

 

Onze wijk is groen

Onze wijk is al heel groen. Wat wijkbewoners echter jammer vinden is dat zij het gevoel hebben of krijgen dat het groen niet voldoende onderhouden wordt. Er wordt aangegeven dat het gras vaak tot de knieën staat voordat het gemaaid wordt. Op plekken waar er bosjes staan, die tevens goed onderhouden worden, ligt vaak veel afval. En dat afval ligt daar vaak meerdere weken. Dit nodigt uit voor meer zwerfafval en neemt het hele effect van die mooie bosjes weg.

 

Er staan verscheidene bankjes verspreid door de wijk. Dit wordt als positief ervaren, het zijn ontmoetingsplaatsen en er wordt gerecreëerd. Helaas staat niet bij ieder bankje een prullenbak. Daar kan de bezoeker het afval niet kwijt. Dit zorgt ook voor zwerfafval. Graag willen we dat bij alle bankjes een prullenbak geplaatst wordt.

 

Ook komt in ons onderzoek naar voren dat de wijkbewoners graag zien dat de rotondes opgefleurd gaan worden. Bij de uitleg van de experts werd ons duidelijk dat de rotondes worden verhuurd aan bedrijven. Wij willen graag dat de betreffende rotondes met diverse soorten groen en met bloemen worden opgefleurd. De rotondes doen nu door hun weinig aantrekkelijkheid af aan de wijk, en dat is natuurlijk niet de bedoeling. De rotondes zijn namelijk de entrees voor onze wijk!

 

Verbeteringen en veranderingen van groen

Het groen in de wijk is vooral groen. Wij willen meer kleurnuances in de verschillende jaargetijden. Daarom pleiten we voor meer bloemen en struiken in verschillende kleuren, met verschillende lengtes en die op verschillende tijden van het jaar bloeien en verwerkt zijn in de diverse groenstroken.

Ten eerste wilde bloemen laten groeien op de Haskeruitgang. Ten tweede willen we bloemen laten groeien op de groenstroken aan de hoofdwegen en rondom bomen. Ten derde willen wij graag bloembakken aan de lantarenpalen zodat op plekken waar geen groenstroken zijn ook natuur te vinden is en om de wijk op die hoogte ook te laten op fleuren.

Om ook in het vroege voorjaar al wat kleur te hebben in onze wijk willen wij behalve bloemen die in de zomer bloeien ook graag veel meer voorjaarsbollen zoals krokussen op de Haskeruitgang en andere groenstroken.

Zoals eerder gezegd is onze wijk heel groen. Alle bomen zijn dan ook vooral groen. Wij willen een meer aantrekkelijke afwisseling zodat ook hierin allerlei verschillende kleuren te zien zijn; een voorbeeld is de rode beukenbomen. Dit zou al het groen in onze wijk mooi afwisselen.

 

Dierbewoners

Wij willen ook graag zorgen voor de kleine dierbewoners in onze wijk. Daarom willen wij, bijvoorbeeld in het Kattenbos, kleine plateaus met vogelvoer. Dit ziet er niet alleen heel leuk uit, maar zo zorgen wij ook voor de vogels in de moeilijke wintermaanden. Uiteraard zal de buurt hier zelf in het voeren kunnen voorzien.

 

Wij hebben begrepen dat het Kattenbos een zeer speciaal bos is. Wij zien graag een uitlegbord bij de ingangen van het Kattenbos, om zo onze medebuurtbewoners en onze gasten te laten weten dat het Kattenbos een speciale plek heeft in onze wijk.

 

Interactief groen

Wij willen de bewoners meer betrekken bij de natuur. Dit willen gestalte geven door een rijkelijke pluktuin met een variatie aan bloemen, noten, vruchten en fruit aan te leggen. Dit is een tuin voor en door bewoners. Bewoners onderhouden deze pluktuin zelf en de bewoners plukken ook zelf.  Wij willen hier verschillende fruitbomen en vruchtenstruiken plaatsen. Aangezien fruitbomen niet ieder seizoen te plukken zijn, willen wij er daarnaast ook hazelaars, tamme kastanjebomen en andere notenbomen planten. Ook is een stads/wijkimker een gewenst idee.

Er wordt in onze wijk een hele grote strook zieke iepen gekapt. Dit lijkt ons, in overleg met Jaap Veensma een goede plek om onze pluktuin te beginnen.

 

Een andere manier om interactief binnen de wijk bezig te zijn is door een beweegtuin aan te leggen. Mensen laten bewegen in de natuur in plaats van de sportschool door sporttoestellen in de natuur neer te zetten. Zo wordt het bewegen of sporten ook voor iedereen toegankelijk. Meer sporten zorgt voor gezondere burgers. Het onderwerp wordt verder uiteengezet in het plan van de groep Spelen.

 

 Conclusie groen

De nadruk ligt niet op méér groen, maar op meer divers groen. Deze biodiversiteit is belangrijk voor mens en dier.

Zwerfafval uit het groen halen en bij de bankjes wordt weggehaald.

Op meerdere locaties worden afvalbakken geplaatst in de wijk. Zo kan ook de hoeveelheid zwerfafval worden teruggedrongen.

Plateaus voor vogelvoer op diverse plaatsen in de wijk.

Uitlegbord bij de ingangen van het Kattenbos, waarop toelichting voor medebewoners en gasten.

Rotondes worden aangepakt, dit zien wij als een aanhoudend belang, aangezien de rotondes als visitekaartje fungeren voor onze wijk.

Een zeer diverse pluktuin wordt aangelegd voor en door bewoners waarbinnen een stadsimker een plek krijgt.

Een beweegtuin wordt aangelegd voor bewoners.

 

Interactief Groen

Bewoners van de Dotterhof werken gezamenlijk aan het onderhoud van het groen in hun omgeving. Zij hebben veel kennis van het hoveniersleven. Materieel wordt deels geleend van de groenvoorziening via Jaap Veensma, de materialen worden door de gemeente beschikbaar gesteld.

Deze bewoners kunnen als voorbeeld fungeren voor andere buurtjes in onze wijk die eveneens hun eigen omgeving willen verfraaien. Dit draagt ook bij aan de sociale cohesie in onze wijk.