Over ons

 

In het voorjaar van 2017 is het BUITENgewoon De Greiden forum opgestart. Een experiment waar de bewoners van de wijk samen plannen maakten om de openbare ruimte aan te pakken. Het Forum bestond uit ruim 25 bewoners van De Greiden. Binnen het forum zijn 4 expertise groepen opgericht; Spelen, Groen, Sociaal en Veiligheid. Deze groepen zijn aan de slag gegaan met het bekijken van de huidige situatie, de wensen vanuit de wijk en de mogelijkheden om aan deze wensen tegemoet te komen. Uiteindelijk is er een adviesrapport in de gemeenteraad gepresenteerd waarin per expertisegroep een weergave is gemaakt van de bevindingen en de daarop aansluitende adviezen.

 

Na alle maanden van bijeenkomsten en ontwikkelingen bleef er een selecte groep wijkbewoners over de van mening waren dat zij zich ervan wilden vergewissen of en dat de gemaakte plannen ook zouden worden uitgevoerd. Zo is uiteindelijk in 2019 de wijkvereniging BUITENgewoon de Greiden opgericht met een volwaardig bestuur en ontvangt de wijkvereniging ook de gemeentelijke wijksubsidie welke voor goede en leuke initiatieven aangewend kan worden.

 

Een aantal kernwoorden die voor ons van belang zijn:

 

Sfeer, Veiligheid, Duurzaamheid, Bereikbaarheid, Vitaliteit, Verbeteringen en veranderingen van groen, Biodiversiteit, Voork├│men van sociaal isolement, Goede Communicatie met de gemeente en de medewijkbewoners.

 

Iedere wijkbewoner in de Greiden die mee wil denken over toe toekomst en de invulling van deze grootste wijk in Heerenveen nodigen wij graag uit om deel uit te maken van 1 van de werkgroepen Spelen, Groen, Sociaal en Veiligheid.

 

Het Bestuur.