Veiligheid

Thema Veiligheid

 Inleiding

Een gemeente in het algemeen moet ervoor zorgen dat mensen zich veilig en prettig voelen, het verbindt mensen, bedrijven en technologie. Een prettige en veilige wijk is net als een plein een verbindende factor binnen een leefomgeving.

 

Een belangrijk onderdeel van dit project is daarom de veiligheid in de wijk de Greiden. De leden van de groep hebben met veel bewoners van de wijk gesproken en er zijn een aantal onderwerpen die in het oog springen. Een expert van de gemeente heeft ons uitleg gegeven over de oplossingen die eventueel mogelijk zijn.  Een en ander is ook gebonden aan landelijke wettelijke regelgeving. We zijn hier mee aan de slag gegaan en verwachten dat een en ander te realiseren is.

De Thema’s.

 • Verkeersveiligheid
 • Kruisingen
 • Wegen
 • Scholen
 • Sociale veiligheid
 • Verlichting
 • Stoepen en putten, straten
 • WhatsApp-groepen
 • Strooibeleid
 • Communicatie  gemeente – wijkbewoners

Voor het thema verkeersveiligheid hebben we advies gekregen van Peter Gerrits van de gemeente. Zijn reacties hebben we in dit advies verwerkt.

Verkeersveiligheid

 1. Gevaarlijk en druk kruispunt Munt/ Wederik / Haskeruitgang.

Dit kruispunt heeft voor ons de allerhoogste prioriteit, waar in het verleden al eens een ernstig ongeluk is geweest met een kind. Ook bij de gemeente is dit een bekend knelpunt. Het is ook de enige uitgang voor alle verkeer van de Munt en de Wederik. Ook vanaf Valeriaan veel verkeer.

Problemen met dit kruispunt:

Voor overstekende fietsers (vooral met kinderen) is het gevaarlijk; het middenstuk is smal dus er staat vaak een stuk van de achterkant fiets op de weg. Het middenstuk is in                                              de jaren negentig al eens verbreed en meer ruimte dan nu is er niet. Er wordt hard gereden. Er is geen veilige route voor kinderen die naar school, naar de speeltuin, of het winkelcentrum gaan.

 

Aanbeveling groep veiligheid:

Een minirotonde, stoplichten of een zebrapad.  Bliksemschichten

op de weg schilderen, kruising iets breder maken.

Reactie gemeente:

Een minirotonde is te duur, zebrapad is geen beleid en stoplichten ook niet. Rood-witte hekjes op de vluchtheuvel kunnen wel.

 

 Reactie groep veiligheid:

Mini rotonde is waarschijnlijk geen haalbare kaart (kosten bedragen 1 miljoen euro) . Maar de rood-witte hekjes vinden we niet genoeg. Dit is ook geen oplossing voor het harde rijden op de Haskeruitgang.

 

Onze aanbeveling: 

Rood-witte hekjes plaatsen en toch ook andere verkeersremmende maatregelen, zoals bliksemschichten op de weg, de kruising iets breder maken. Desnoods stoplichten of zebrapad.

 

 

 1. De Oude Veenscheiding, Kattebos, Haskeruitgang, Roerdomplaan

Deze vier doorgaande wegen worden vaak als racebaan gebruikt, ondanks de middenbult (hoewel deze wel helpt). Voor de Kattebos en iets mindere mate de Roerdomplaan, geldt bovendien dat alle straten die van rechts komen en dus voorrang hebben, gevaarlijke kruispunten opleveren. Dit geldt vooral voor fietsers. We voegen een plattegrond van de wijk toe, met daarop aangegeven de gevaarlijke kruispunten.

 1. Kattebos / Speenkruid

Vooral voor fietsers die van het Speenkruid komen is dit een gevaarlijk kruispunt. Voor automobilisten op het Kattebos “voelt” dit nl. niet als een gelijkwaardige kruising.  Dit gevoel wordt nog versterkt doordat Kattebos geasfalteerd is terwijl het Speenkruid klinkers heeft.

Aanbeveling groep veiligheid

Duidelijk maken  dat het hier om een gelijkwaardige kruising gaat, d.m.v.  bijv:

 • Verkeersbord op het Kattebos: u nadert een gelijkwaardige kruising
 • Speenkruid asfalteren
 • “Bliksemschicht schilderen op het Kattebos, vlak voor het Speenkruid

En daarnaast:

 • Maak het Kattebos vanaf daar tot aan het eind (Heerenhage) een 30 km. zone.
 • Handhaaf op de snelheid.

 

Reactie gemeente:

Handhaven snelheid op 30 km.-zones wordt eigenlijk niet gedaan.

Reactie groep veiligheid:

We adviseren om toch vaker te handhaven op de snelheid,

ook in 30 km-zones.

 1. Kattebos / Roerdomplaan

Dit is een onoverzichtelijk kruispunt.

Aanbeveling groep veiligheid:

Een spiegel.

 1. Boeier / Aak

Dit is een onoverzichtelijk kruispunt.

Aanbeveling groep veiligheid:

Verkeersremmende maatregelen.

 Scholen

Bij scholen ontstaan chaotische toestanden bij het halen en brengen van de kinderen. Dit geldt vooral voor de Hoeksteen.

Aanbeveling groep veiligheid:

 • Wegversmallingen
 • Drempels (manutan.nl) ; € 85,- per set)
 • Verkeersborden (b.v. zoals op de Akkers – Sallandlaan)
 • Zebrapad
 • Schermpje met “U rijdt te snel”, dan wel een smiley bij correcte snelheid.
 • Handhaven bij zone parkeerverbod.

 

Reactie gemeente:

Drempels werken wel, maar het draagvlak bij de omwonenden is meestal niet zo hoog. Bovendien moeten er om de 70 meter drempels komen om te voorkomen dat mensen tussen de drempels weer harder gaan rijden om de verloren tijd in te halen.

 Zebrapaden zijn geen beleid van de gemeente.

 Verkeersborden bij scholen wil de gemeente aan meewerken, maar alleen als de school zelf ook actief verkeersbeleid voert. (verkeerscommissie; verkeersouders.)

Het display met de smiley: daar zijn er drie van in de gemeente (en 2 er van werken)

Op aanvraag worden ze geplaatst, voor een dag of 10.

 Reactie groep veiligheid:

Scholen activeren: dat vinden wij een goed idee.  De stelregel “voor wat, hoort wat”

zijn we het mee eens.  De gele borden bij de Akkers werken goed dus ook een aanbeveling voor de Greiden.

We adviseren zoveel mogelijk van de verkeersremmende maatregelen. Ook al is dit geen beleid van de gemeente.

Wat betreft dat er geen draagvlak is voor drempels bij de omwonenden, daar kunnen we misschien zelf ook iets aan doen, d.m.v. sociale media. (Wij zijn immers zelf ook omwonenden!)

Alle niet doorgaande wegen 30 km. maken.

 Diversen

Er zijn diverse plaatsen in de wijk waar vrachtwagens overlast veroorzaken; zoals op de Oude Veenscheiding (vlakbij de Gereformeerde kerk), op de Kattebos t.h.v. de achteringang van de ‘Lege Knip’ en bij de Munt. Ook soms op andere plaatsen.

 

Aanbeveling groep veiligheid:

Een parkeerverbod voor vrachtwagens in de wijk. Eventueel een aparte strook maken aan de buitenzijdes van Heerenveen waar chauffeurs hun bijzondere vrachtwagencombinaties kunnen parkeren. Zorg dan wel voor een goede en veilige omgeving en voor parkeerplekken om personenwagens van deze chauffeurs te kunnen stallen.

Sociale veiligheid

 Verlichting

Op diverse plaatsen in de wijk is het ’s avonds aardedonker. Dit zorgt voor gevoelens van onveiligheid. Vooral oudere bewoners en alleenstaanden durven in donker de deur niet uit. Mensen die zich niet veilig voelen om bijvoorbeeld de hond uit te laten, of een avondwandeling te maken. Lantarenpalen zijn “bewust”uitgeschakeld. En die wel branden gaan vaak om 23 uur uit. Daarna wordt het dus nog veel donkerder. De meeste reacties uit de wijk betrof de schaarse verlichting!

 Slimme lantarenpalen

De (lokale)overheid moeten ervoor zorgen dat een park, wijk en stad veilig en prettig aanvoelt. Dit kan onder andere door gebruik van nieuwe technologie, sensoren en software. Het moet mensen in de wijk op een prettige manier ondersteunen. Denk aan verlichting welke aangaat wanneer iemand in de buurt is, je vertelt wanneer een lamp kapot is, of als er iets is gaat knipperen zodat andere mensen je snel kunnen helpen.

Door het toepassen van slimme verlichting, zoals bijvoorbeeld lampen met verschillende kleur, lampen die automatisch aangaan als er iemand in de buurt is, of bediend worden via een App op je smartphone, zodat je het licht aan kunt doen net als thuis, gaat knipperen als je je onveilig voelt en automatisch alarm- en hulpdiensten verwittigen.

Een Friese ondernemer en Philips Lighting hebben aangegeven om samen te kijken naar de mogelijkheden om een proeftuin in te richten, waardoor met slimme software, technologie, verlichting en sensoren een veilige en prettige wijk kan bewerkstelligen waar mensen het naar hun zin hebben en zich veilig voelen.

Aanbeveling groep veiligheid:

Laat alle lantarenpalen in de wijk branden, ook na 23 uur (hele nacht) en ga dan met een paar bewoners ’s avonds de wijk in om te bekijken welke lantarenpalen weer uit kunnen. En maak gebruik van slimme lantarenpalen, deze zijn ook nog eens zuinig dus kosten besparend! Maak onze wijk de Greiden gereed voor de toekomst, maak de Greiden onderdeel van Heerenveen Digitaal. Smart Wijk = Smart City.

 Stoepen en putten, straten

Scheefliggende stoeptegels en gaten of scheuren in de weg zorgen voor onveilige gevoelens bij oudere bewoners of mensen die slecht ter been zijn.  Ze durven dan niet naar buiten omdat ze bang zijn om te vallen. In combinatie met de niet brandende lantaarnpalen zijn er daarom veel oudere of gehandicapte bewoners die vereenzamen omdat ze in donker thuis blijven zitten.

 

 

Aanbeveling groep veiligheid:

Communiceer als gemeente heel duidelijk dat bewoners scheefliggende stoeptegels kunnen doorgeven aan wijkbeheer. Dan wordt er iets aan gedaan. Lang niet alle bewoners weten dit. Repareer scheefliggende stoeptegels, putten  en  gaten en scheuren in de weg zo snel mogelijk. 

 

De weg is een stuk verzakt, waardoor putten veel te hoog liggen en (smelt) water niet wegloopt.

Reactie gemeente:

Scheefliggende stoeptegels en putten worden wel aangepakt,  maar  scheuren  in de weg niet. In elk geval niet in die straten die op termijn worden opgebroken.

 

Reactie groep veiligheid:

Daar schieten onze bewoners niet zoveel mee op. We adviseren toch ook om scheuren en gaten in het wegdek te repareren.

 

 1. Whats-App groepen

Op een  aantal plaatsen in de wijk zijn al Whats-App groepen.

Aanbeveling groep veiligheid:

 • Meer Whats-App groepen in de wijk
 • De wijkagent wordt lid van de Whats-App groepen.
 • Daar waar de Whats-App groepen zijn willen we graag bordjes geplaatst zien.

 

NB: Op dit moment is de wijk de Greiden reeds opgedeeld in 11 zones, beheerd door 1/2 groepsbeheerders. Er zijn borden besteld en reeds aan de voorzitter Jetze Walda geleverd. E.e.a. wordt de komende tijd in de wijk geïmplementeerd.

 

 Strooibeleid

Bij winterse omstandigheden wordt niet op alle wegen gestrooid. Soms zijn er gevaarlijke situaties, vooral op trajecten waar veel schoolkinderen langs fietsen. Ook voor automobilisten en ander verkeer gevaarlijk.

Aanbeveling groep veiligheid:

Wij willen graag meedenken/meepraten (samen met het wijkplatform) over het strooibeleid van de gemeente. Vooral de belangrijkste (fiets)routes verdienen aandacht.

 Communicatie met de gemeente

In het algemeen geldt dat wij als wijkbewoners graag meer betrokken willen worden door de gemeente bij wat er in onze wijk gebeurt.  Voorbeelden: wanneer en waar wordt er gestrooid?  Wanneer worden er straten opgebroken?